Сфера на подкрепа
Образование и култура

Проект на Фантастико груп

ФАНТАСТИКО и УНИЦЕФ заедно за училище без насилие и тормоз

Период на проекта

1.12.2022 г. - 4.01.2023 г.

Описание на проекта

01.12.2022 г.

За трета поредна година ФАНТАСТИКО, заедно със своите клиенти и служители, си партнира с УНИЦЕФ в подкрепа на децата на България. Този път двете организации обединяват усилия в кампания за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище.

Инициативата стартира на 1 декември 2022 г. и ще продължи до 4 януари 2023 г., като ще обхване всички 45 супермаркета ФАНТАСТИКО. В периода на кампанията клиентите на веригата ще имат възможност да направят дарение в размер на 1 (един) лев или по-голяма сума на касите при заплащане на закупените от тях стоки. Дарението ще бъде отразено с отделна позиция в касовия бон. Ако някой посетител желае само да дари сума за каузата, също може да го направи на каса без да пазарува в магазина, като срещу дарената сума ще получи касов бон. Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ „Стъпки заедно към училище без насилие“, която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, с активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит в страната.

Според последното национално представително проучване на УНИЦЕФ за насилието над деца (Coram International – 2021), над 1/3 от децата в България са били подложени на унижение или обиди в училище, докато 1 от всеки 6 деца е споделило, че е било подложено на физическо насилие в училище. За да се адресира това сериозно предизвикателство са нужни координирани действия между училищните ръководства, педагогическия и помощен персонал, децата, родителите и местната общност, каквато е и същината на програмата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно към училище без насилие“.

„Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална реализация на всеки човек и просперитета на обществата. Благодаря на ФАНТАСТИКО, че са верен партньор и за поредна година подкрепят отбора на бъдещето – децата на България!“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„Децата и образованието винаги са били приоритет за нас. Всяко дете трябва да може да посещава училище, където да се развива в сигурна и подкрепяща среда. Благодарим на УНИЦЕФ за това, че полага усилия да обединява усилията на всички, които са част от училищния живот по тази толкова важна тема. Общата ни цел е децата да бъдат спокойни и щастливи в училище, за да бъдат успешни и в образователния процес.“, заяви от името на ФАНТАСТИКО изпълнителният директор на компанията Светослав Гаврилов.

До този момент по програмата „Стъпки заедно към училище без насилие“ близо 3000 ученици от 1-12 клас взеха участие в работилници за развиване на социално-емоционални умения (управляване на емоциите, разрешаване междуличностни проблеми и др.), като част от учениците преминаха специално обучение за „миротворци“, за да помагат на свои връстници. В допълнение над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на възстановителни подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното прегаряне. По програмата бяха проведени и обучения насочени към системна работа за подобряване на взаимодействието с всички родители или работа с родител/и при кризисна ситуация, като над 500 родители се включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

Сходни проекти