Slide

Социално предприемачество

  • Подкрепа на проекти, свързани с повишаване качеството на живот на деца и хора в неравностойно положение чрез продажба на продукти с кауза.

ПРЕДСТОИ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТИ