Петима експерти влизат в журито на „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“

Петима експерти в сферата на образованието, културата и околната среда, дарителството и доброволчеството ще бъдат част от 10-членното жури в пилотното издание на конкурса за финансиране по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. В оценяването на проектите ще участват Теодора Бакърджиева – изпълнителен директор на Българския дарителски форум, д-р Мария Янкова – програмен директор „Образование“ в Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/; Десислава Бинева – директор на Българския културен институт в Париж; Румяна Иванова – изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие и проф. Петър Стоянович – историк, дипломат и преподавател.

Членове на журито от страна на ФАНТАСТИКО ГРУП ще бъдат: Владимир Николов, управител и оперативен президент на компанията, Валентина Божева – вицепрезидент, Светослав Гаврилов – изпълнителен директор, Янислав Стойчев – главен финансов директор и Диана Димова-Йорданова – мениджър „Корпоративни комуникации“.

Над 100 кандидатури за финансиране на проекти в сферите „Образование и култура“ и „Околна среда“ вече са подадени. Крайният срок за подаване на кандидатури изтича на 31 май. До края на юни ще бъдат обявени и одобрените за финансиране проекти.

СЪСТАВ НА ЖУРИТО:

Теодора Бакърджиева е изпълнителен директор на Български дарителски форум с над 20-годишен опит в неправителствения сектор. Била е част от екипите на фондация „С.Е.Г.А.“, „Работилница за граждански инициативи“, Фондация за общностно развитие, Българска хранителна банка. Има значителен опит като оценител на проекти, в инициативи за развитие на капацитета на гражданските организации, както и като общностен фасилитатор, обучител по фондонабиране и други теми, касаещи работата на НПО.

д-р Мария Янкова е програмен директор „Образование“ в Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/, където от 2015г. работи по развитие на политики и програмни интервенции в подкрепа на приобщаването на деца от уязвими групи в качествено предучилищно и училищно образование. Работила е по проекти за насърчаване на грамотността сред уязвими общности, приобщаването на деца със специални потребности, превенция на насилието и тормоза в училище и други. Вярва, че само когато имаме високи очаквания към тези деца и вярваме в тях, ще можем да отключим пълния им потенциал. Мария е доктор по управление на проекти към Университета за национално и световно стопанство, където води основни управленски дисциплини. Преди това има опит в неправителствения сектор, където е работила за развитие на предприемачество и финансова грамотност от ранна възраст.

Десислава Бинева е специалист в областта на културата, изкуството и комуникациите. Директор е на Българския културен институт в Париж от 2019 г.

Завършила е френска гимназия, дипломира се като магистър по връзки с обществеността в Софийския университет. Работила е като изпълнителен директор на НДК, ръководител на Съюза на издателите в България, директор на Фондация за журналистическа етика и независим международен консултант по управление на културни и ПР проекти. Специализирала е мениджмънт на предприятия, кризисен ПР, административно и комуникационно управление.

Румяна Иванова е изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие от 2009 г. Еколог по образование и граждански активист по душа. Човек, който има таланта да намира пресечните точки между различните заинтересовани страни във всяка ситуация.

Петър Стоянович (1967, София) е възпитаник на Университета Виена. Той е историк, дипломат, преподавател. Заемал е поста министър на културата в периода 2013-2014г. Петър Стоянович е професор в БАН и доктор на историческите науки. В публичните му изяви често го виждаме като телевизионен публицист.

Владимир Николов е управител и оперативен президент на ФАНТАСТИКО ГРУП. Професионалното му развитие преминава през почти всички нива на йерархията в семейната компания. Започва кариерата си като служител в супермаркет. Работил е като технически сътрудник, директор „Координация и развитие на търговската дейност“, бил е вицепрезидент, а като оперативен президент в момента ръководи екип от над 3000 професионалисти. Завършил е бизнес училище в Рен, Франция и има бакалавърска степен по изкуства. Владимир Николов е член на настоятелствата на Нов български университет и на Националната спортна академия.

Валентина Божева е юрист с дългогодишен опит. Тя е част от екипа на ФАНТАСТИКО от 15 години. Започва карирерата си в компанията като юрисконсулт, след това ръководи правната дирекция. Днес е вицепрезидент на „ФАНТАСТИКО ГРУП “ с фокус върху ресори „Правно обслужване“ и „Човешки ресурси“. Отговаря за корпоративната стратегия за управление на човешките ресурси и създаването на условия за развитието на потенциала и експертизата в екипа. Ангажирана е с изготвянето на процедури за спазване на фирмените политики и осигуряване на съответствие на вътрешните актове на компанията с българското и европейското законодателство.

Светослав Гаврилов е изпълнителен директор на търговска верига ФАНТАСТИКO. Той е част от екипа на компанията от 24 години. Започва кариерата си в супермаркет на веригата още като студент. Професионалното му развитие продължава в централния офис на компанията, където в годините заема различни позиции – търговски сътрудник, търговски директор, главен търговски директор и изпълнителен директор. Висшето си образование е завършил в Университета за национално и световно стопанство в София.

Янислав Стойчев е главен финансов директор на ФАНТАСТИКО ГРУП. Той е част от екипа на компанията от 17 години. Започва кариерата си във веригата като счетоводител и в годините не спира да се развива. Негов фокус са счетоводството, финансите и бизнес мониторинга. Разглежда всеки свой успех като нещо временно, затова не спира да търси нови решения и нови подходи в бизнеса.

Диана Димова-Йорданова е мениджър „Корпоративни комуникации“ на ФАНТАСТИКО ГРУП. Дълбоко ангажирана е не само с комуникациите, но и със CSR проектите на компанията. Има дългогодишен опит в областта на телевизионната журналистика. В продължение на 12 години е била част от екипа на Nova Broadcasting Group като репортер, продуцент и изпълнителен продуцент на централните новини. Професионалният й опит включва и управление на комуникации в сферата на здравеопазването.