Спорт

  • Подкрепа на таланти в различни спортни дисциплини.
  • Подкрепа на организации, развиващи спортна дейност.
  • Подкрепа на проекти за подобрение на материалната база за определени спортни дейности.

Slide