Slide

Околна среда

  • Подкрепа на проекти за опазване и облагородяване на околната среда.
  • Подкрепа на проекти за пестене на ресурси (вода, електричество и др. ).
  • Подкрепа на проекти за запазване на биоразнообразието.
  • Подкрепа на проекти за създаване на продукти от щадящи природата материали.