Образование и култура

  • Подкрепа на проекти за достъп до образование на всички деца, независимо от пол, религия, здравословно състояние, социално положение на семейството и др.
  • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците чрез подобряване на материалната база, ресурсите за обучение, образователни и творчески проекти и др.
  • Подкрепа на образователни институции и организации с цел развитие на деца, младежи и преподаватели, които имат изявен интерес в определена научна област.
  • Подкрепа на проекти за развитие на сценичните изкуства, визуалните и изящни изкуства, литературата.
  • Подкрепа на проекти за подобряване на материалната база на културни институции.

Slide