Сфера на подкрепа
Образование и култура

Проект на Фантастико груп

Клиентите на ФАНТАСТИКО дариха 277 234 лева за позитивна и безопасна училищна среда

Описание на проекта

04.01.2024 г.

277 234 лева бяха дарени от клиентите на ФАНТАСТИКО в рамките на кампанията „Стъпки заедно към училище без насилие“, която се проведе във всички супермаркети на търговската верига в периода 30 ноември 2023 г. – 3 януари 2024 г. Със събраните средства ще се работи за разширяване на програмата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“, която използва комплексен подход за създаване на позитивна и безопасна училищна среда. С различни дейности ще бъдат обхванати до 200 училища и близо 20 000 деца.

От името на целия екип на УНИЦЕФ изказвам искрена благодарност на клиентите и служителите на ФАНТАСТИКО за подкрепата им за каузата да създадем позитивна и безопасна училищна среда за всяко дете! Видяхме положителните резултати от програмата в 5-те пилотни училища и чухме от самите ученици, че средата в училище се е променила и е станала по-позитивна и по-подкрепяща, благодарение на „Стъпки заедно“. Убедени сме, че можем да постигнем нашата цел, само ако се обединим и направим необходимите стъпки всички заедно – училищна общност, институции, бизнес и цялото общество.  Още веднъж благодарим на нашите дългогодишни партньори от ФАНТАСТИКО за доверието и подкрепата за каузите на УНИЦЕФ за децата!“, заяви Кристина де Бройн, представител на Детския фонд на ООН в България.

Клиентите и екипът на ФАНТАСТИКО подкрепят програмата на УНИЦЕФ „Стъпки заедно“ за втора поредна година. Ключова роля за успешното провеждане на дарителската инициатива имаха стотиците касиери в супермаркетите на веригата, които се превърнаха в застъпници на общата кауза за създаването на безопасна и позитивна училищна среда.

„Убеден съм, че ефектът от усилията по тази програма ще бъде дългосрочен. Да се говори за проблемите, да се показва на децата, че противоречията не трябва да водят до конфликти, че различията не са повод за отхвърляне, е дълбоко необходимо за нашето общество. Благодаря на УНИЦЕФ България за задълбочената работа и комплексния подход, както и на клиентите и екипа на компанията, че оценяват и подкрепят каузата за позитивна училищна среда“, заяви Владимир Николов, оперативен президент на ФАНТАСТИКО ГРУП.  

През 2023 г. с подкрепата на клиентите и екипа на ФАНТАСТИКО по програма „Стъпки заедно“ са обхванати 2261 деца и младежи от 1 до 12 клас в 5 училища, обучени са 40 ментори от 22 области в страната и са подкрепени с обучения още 605 учители, психолози и педагогически съветници. Благодарение на добрите отзиви и резултати от програма „Стъпки заедно“ ключови дейности от нея са заложени и в Националната програма на Министерството на образованието и науката  „Подкрепа за личностно развитие“,  в рамките на която 32 нови училища в страната работят за превенция на насилието.

Програмата „Стъпки заедно“ включва цялостен подход, в който са въвлечени ученици, учители и родители. Всички те работят заедно, в екип, подкрепени от специално обучен ментор. Ролята на менторите е да подкрепят училищата да анализират ситуацията и да планират и реализират дейности и обучения, както за учениците, така и за учителите и родителите. В рамките на програмата „Стъпки заедно“ учениците развиват социално-емоционални умения, а родителите са въвлечени по-ефективно в училищния живот.  По този начин в училището се създава позитивна среда, в която се приемат различията на всяко дете и в която възрастните имат разбиране за причините за възникване на агресивни прояви и могат по-ефективно да ги предотвратяват и да реагират на случаи на тормоз.

Сходни проекти