Образование и култура

 • Подкрепа на проекти за достъп до образование на всички деца, независимо от пол, религия, здравословно състояние, социално положение и др.
 • Превръщане на училището в привлекателно място за учениците чрез проекти за подобряване на ресурсите за обучение, образователни и творчески проекти и др.
 • Подкрепа на образователни институции и организации с цел развитие на деца, младежи и преподаватели, които имат изявен интерес в определена научна област.
 • Подкрепа на проекти за развитие на сценичните изкуства, визуалните и изящни изкуства, литературата.
 • Подкрепа на проекти за подобряване на материалната база на културни и образователни институции.

Slide

Slide

Здравеопазване

 • Подкрепа на инициативи за по-добро детско здравеопазване.
 • Подкрепа на здравни институции, нуждаещи се от финансиране за медицинска апаратура.
 • Подкрепа на лекари, медицински и немедицински персонал в здравни институции във връзка с професионалното им развитие и професионалните им постижения.
 • Фондът не финансира лечение на физически лица.

Подкрепа на уязвими групи

 • Подкрепа на хора в неравностойно положение.
 • Подкрепа на пострадали от бедствия, аварии, природни бедствия и други извънредни събития.

Slide

Slide

Социално предприемачество

 • Подкрепа на проекти, свързани с повишаване качеството на живот на деца и хора в неравностойно положение чрез продажба на продукти с кауза.

Спорт

 • Подкрепа на таланти в различни спортни дисциплини.
 • Подкрепа на организации, развиващи спортна дейност.
 • Подкрепа на проекти за подобрение на материалната база за определени спортни дейности.

Slide

Slide

Околна среда

 • Подкрепа на проекти за опазване и облагородяване на околната среда.
 • Подкрепа на проекти за пестене на ресурси (вода, електричество и др.)
 • Подкрепа на проекти за запазване на биоразнообразието.
 • Подкрепа на проекти за създаване на продукти от щадящи природата материали.