Събеседване – 21 юни 2023г.

Десетчленното жури в конкурса за финансиране от Фонда на програмата „Фантастико до теб“ продължава оценяването на проектите от цялата страна. Съобразно правилата на Програмата журито оценява доколко проектите отговарят на критериите и какъв е потенциалът им за устойчив ефект.

Четвъртият етап от оценяването включва съеседване с одобрени от журито кандидати. С промяна в правилата, датата за провеждането на събеседването се променя от 23 юни на 21 юни. До 27 юни ще бъде взето финалното решение за финансиране, а кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от конкурса. След това до края на юни ще бъдат оповестени спечелилите подкрепа проекти.

Уведомлението за промяната можете да откриете тук.