ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ: 500 000 лв. за 23 проекта в областта на социалното предприемачество, образованието и здравеопазването

За втора поредна година фондът на програмата „Фантастико до теб“ ще подкрепи с финансиране проекти на организации от цялата страна. Тази година общият бюджет, който разпределя фондът, е увеличен от 200 000 на 500 000 лв. Одобрените проекти са в областите „Образование и култура“, „Здравеопазване“ и „Социално предприемачество“.

302 проекта кандидатстваха за финансиране, а оценяването им беше поверено на 10-членно жури с участието на експерти и представители на мениджмънта на „ФАНТАСИТКО ГРУП“.

Ето и списъка с одобрените за финансиране проекти:

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 1. Фондация „Заслушай се” ще бъде подкрепена за проекта „Български жестов език в действие: Глухи обучители в цялата страна“, който предвижда подготовка на нови глухи обучители извън София.
 2. Финансиране получава и „Тийноватор академия за ментори” на фондация „ТИЙНОВАТОР”. Проектът предвижда задълбочената подготовка на ментори, които работят с тийнейджърите в програмата.
 3. 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин” в София получава финансиране за изграждане на класна стая на открито, където ще се развива екологично мислене, наука и изкуства. Проектът е озаглавен „раСТЕМ заЕДНО на открито“.
 4. Детска градина №34 „Брезичка”в София получава подкрепа за проекта „Достъпна игра за всички”. Ще бъде закупено и инсталирано комбинирано съоръжение с рампа за деца с ограничени двигателни възможности.
 5. Финансиране ще бъде осигурено и за Школа по химия за най-добрите български ученици – проект на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.
 6. Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” ще изработи книжки с релефни илюстрации за незрящи деца. Голяма част от децата с увредено зрение трудно изграждат представи за околния свят, защото четат книжки и учебници на брайл, но в тях няма картинки.
 7. Сдружение „ТИ МОЖЕШ ЛИ“ и проектът „Кътчето на чудесата“ също са сред одобрените кандидатури. С отпуснатите средства ще бъде изградена сензорна стая за деца със специални образователни потребности в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“.
 8. Фондация „Подарете книга“ получава финансиране за проекта „Училище за работа“ – програма за подкрепа на младежи от Центрове за настаняване от семеен тип.
 9. Училището за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Д. Денев“ в София ще реализира Кабинет за рехабилитация и сензорна стимулация, оборудване и апаратура за работа с деца със специални образователни потребности.
 10. Фондация „Сошъл Фючър“ получава финансиране за проекта си „Приобщени в училище“, който цели да запознае учениците в норма с всекидневните трудности на учениците с нарушено зрение, увреден слух, опорно-двигателни, интелектуални и други затруднения и да даде ценни насоки как те да бъдат въвличани в учебния процес и в извънкласните дейности.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 1. Фондация „АРТОН България“ получава финансиране за втора поредна година за програмата си за изкуство за деца, настанени в клиниките по детска онкохематология в София и Пловдив.
 2. Сдружение „Заедно срещу Саркома“ ще получи подкрепя за проект, който цели да повиши информираността за саркома и симптомите му, за да се намали времето за поставяне на диагноза при съмнение за заболяването.
 3. Сдружение „Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели“ ще реализират проекта си „Диалогът с пациента в трудните моменти“. Неговата цел е да подобрят уменията на медицинските специалисти за комуникация с онкологичния пациент във всеки етап на лечебния процес.
 4. Фондация „АСТРА ФОРУМ“ получава подкрепа за проекта си „Те се грижат за нас. Ние грижим ли се за тях?“. Проектът предвижда обучение по комуникация и психологическа устойчивост на работното място за лекари и медицински специалисти.
 5. Сдружение „Лицата на хората“ получава финансиране за проекта си „Да чувам е важно. Изследване на слуха на деца в предучилищна възраст“, който предвижда информационна кампания и аудиометрично изследване на слуха на 400 деца в София, Враца, Търговище, Смолян и Горна Оряховица.
 6. Асоциацията на родителите на деца с епилепсия ще реализира проекта си „Пътеводител към по-добър живот“. Той предвижда подкрепа на млади хора с епилепсия, чрез психологически консултации и включване в групова работа за личностно развитие и социални умения.
 7. Спортен клуб „Адаптирани спортове“, Кюстендил, получава подкрепа за проекта си „Ново начало“. Средствата, отпуснати от „Фантастико до теб“, ще бъдат използвани за ремонт на помещение, в което клубът ще може още по-добре да развива дейността си и да обхване и деца в по-тежко състояние, които се нуждаят от специализирана подкрепа и физическа активност.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 1. С подкрепата за Сдружение „НАПРАВЕНО С ЛЮБОВ 21“ ще бъде закупен нов автомобил с осигурени застраховки и винетка за 1 година и гориво за около 20 000 км. Така продуктите, създадени от хора с увреждания и майки на деца със специални образователни потребности, ще могат да достигат до повече базари, фестивали и събития.
 2. „Българска фондация Биоразнообразие“ получава подкрепа за проекта „За хората и пчелите“, при който чрез продукта си „Цветни бомби“ със семена на медоносни цвета ще свържат и подкрепят няколко значими социални каузи.
 3. С финансиране от „Фантастико до теб“ фондация „Проект Северозапад“ ще възстанови дейността на Патронажна кухня за възрастни хора на територията на Община Мездра. Помощта ще достигне до възрастните хора от 17 села в общината.
 4. Фондация „Асоциация Анимус“ получава финансиране за своята „АКАДЕМИЯ НА ЖИВОТА“ за жени и деца, настанени в спешните услуги на фондацията, чрез реализиране на различни социални дейности за подпомагане на излизането от криза, повишаване на емоционалното благосъстояние и повишаване на трудовата им ангажираност.
 5. Фондация „Св. Николай Чудотворец“, Добрич, ще разшири и модернизира социалното предприятие „Чудната градина“, което дава работа на младежи с интелектуални затруднения.
 6. Фондация „Майко Мила“ получава подкрепа за проекта си „Никога не е късно да се научиш на занаят“ – обучение на хора от уязвими групи с цел осигуряване на дългосрочна заетост.

Членове на журито, оценило проектите, са: Надя Шабани, директор на Българския център за нестопанско право; д-р Мария Янкова, програмен директор „Образование“ в Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/; Снежина Петрова, част от трупата на Народен театър „Иван Вазов“, преподавател и ръководител на департамент „Театър“ в НБУ, доцент д-р Желязко Арабаджиев, началник на Клиника по медицинска онкология в болница „Аджибадем Сити Клиник Токуда“, София и д-р Елица Зафирова, специализант в Клиника по „Дерматология и венерология“ на Военномедицинска академия и носител на „Златен Хипократ“. Членове на журито са и представители на мениджмънта на ФАНТАСТИКО ГРУП: Владимир Николов, оперативен президент, Валентина Божева, вицепрезидент, Светослав Гаврилов, изпълнителен директор, Янислав Стойчев, финансов директор и Диана Димова-Йорданова, директор „Комуникации и връзки с обществеността“.