Сфера на подкрепа
Образование и култура

Проект на Фантастико груп

Подкрепа за програмата на УНИЦЕФ за училище без насилие

Период на проекта

1.12.2022 г. - 4.01.2023 г.

Описание на проекта

05.01.2023 г.

279 718 лева бяха дарени от клиентите на всички 45 супермаркета ФАНТАСТИКО в периода 1 декември 2022 г. – 4 януари 2023 г. в рамките на кампанията „Подкрепи отбора на бъдещето – Децата на България. Стъпки заедно към училище без насилие“. За изключително високия резултат на кампанията много важна роля имат и над 700-те касиери в супермаркетите, които се включиха всеотдайно в общата кауза на УНИЦЕФ и ФАНТАСТИКО за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище.

Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ „Стъпки заедно към училище без насилие“, която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, с активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит в страната, като целта е в следващите 2 години да бъдат обхванати още 200 училища с 1000 учители и 20 000 деца.

До този момент по програмата „Стъпки заедно“ близо 3000 ученици от 1-12 клас взеха участие в работилници за развиване на социално-емоционални умения (управляване на емоциите, разрешаване междуличностни проблеми и др.), като част от учениците преминаха специално обучение за „миротворци“, за да помагат на свои връстници. В допълнение над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на възстановителни подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното прегаряне. По програмата бяха проведени и обучения, насочени към системна работа за подобряване на взаимодействието с всички родители, включително работа с отделни родители при кризисна ситуация, като общо над 500 родители се включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

„Огромно благодаря на служителите и клиентите на ФАНТАСТИКО, които припознаха и подкрепиха работата ни за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище. Насилието в училище е една от причините за намаляване на посещаемостта и понижаване на академичните постижения. Вярваме, че стъпка по стъпка и с обединени сили можем да постигнем положителна промяна за децата, която ще има дълготраен ефект върху общностите и обществото като цяло.“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„За ефективна превенция на насилието сред децата са нужни дългосрочни и устойчиви усилия. Благодаря на клиентите и екипа на ФАНТАСТИКО за подкрепата, както и на УНИЦЕФ за ангажираността по тази толкова съществена тема.“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на търговската верига.

Сходни проекти