Slide

Здравеопазване

  • Подкрепа на инициативи за здравеопазване.
  • Подкрепа на здравни институции, нуждаещи се от финансиране за медицинска апаратура.
  • Подкрепа на лекари, медицински и немедицински персонал в здравни институции.
  • Фондът не финансира лечение на физически лица.