За програмата

Програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ е социално отговорна инициатива на ФАНТАСТИКО ГРУП, която подпомага проекти в шест ключови области: образование и култура; здравеопазване; подкрепа на уязвими групи; социално предприемачество; спорт; околна среда. Програмата има амбицията да допринася за постигане на устойчива промяна в обществения живот чрез проекти и инициативи, реализирани както по идея на ФАНТАСТИКО ГРУП, така и по идея на неправителствени организации и физически лица.

Нашите Цели

Чрез своята най-голяма социално отговорна инициатива ФАНТАСТИКО ГРУП си поставя две ключови цели:

  • развитие на средата и местните общности в населените места, в които осъществява своята дейност;
  • въвличане на партньори, служители и клиенти в подкрепа на важни за обществото каузи.

Управителен съвет

Владимир Николов

Владимир Николов е управител и оперативен президент на ФАНТАСТИКО ГРУП. Професионалното му развитие преминава през почти всички нива на йерархията в семейната компания. Започва кариерата си като служител в супермаркет. Работил е като технически сътрудник, директор „Координация и развитие на търговската дейност“, бил е вицепрезидент, а като оперативен президент в момента ръководи екип от над 3000 професионалисти. Завършил е бизнес училище в Рен, Франция и има бакалавърска степен по изкуства. Владимир Николов е член на настоятелствата на Нов български университет и на Националната спортна академия.

Валентина Божева

Валентина Божева е юрист с дългогодишен опит. Тя е част от екипа на ФАНТАСТИКО от 15 години. Започва карирерата си в компанията като юрисконсулт, след това ръководи правната дирекция. Днес е вицепрезидент на „ФАНТАСТИКО ГРУП “ с фокус върху ресори „Правно обслужване“ и „Човешки ресурси“. Отговаря за корпоративната стратегия за управление на човешките ресурси и създаването на условия за развитието на потенциала и експертизата в екипа. Ангажирана е с изготвянето на процедури за спазване на фирмените политики и осигуряване на съответствие на вътрешните актове на компанията с българското и европейското законодателство.

Светослав Гаврилов

Светослав Гаврилов е изпълнителен директор на търговска верига ФАНТАСТИКO. Той е част от екипа на компанията от 24 години. Започва кариерата си в супермаркет на веригата още като студент. Професионалното му развитие продължава в централния офис на компанията, където в годините заема различни позиции – търговски сътрудник, търговски директор, главен търговски директор и изпълнителен директор. Висшето си образование е завършил в Университета за национално и световно стопанство в София.

Диана Димова-Йорданова

Диана Димова-Йорданова е мениджър „Корпоративни комуникации“ на ФАНТАСТИКО ГРУП. Дълбоко ангажирана е не само с комуникациите, но и със CSR проектите на компанията. Има дългогодишен опит в областта на телевизионната журналистика. В продължение на 12 години е била част от екипа на Nova Broadcasting Group като репортер, продуцент и изпълнителен продуцент на централните новини. Професионалният й опит включва и управление на комуникации в сферата на здравеопазването.

Янислав Стойчев

Янислав Стойчев е главен финансов директор на ФАНТАСТИКО ГРУП. Той е част от екипа на компанията от 17 години. Започва кариерата си във веригата като счетоводител и в годините не спира да се развива. Негов фокус са счетоводството, финансите и бизнес мониторинга. Разглежда всеки свой успех като нещо временно, затова не спира да търси нови решения и нови подходи в бизнеса.