200 000 лв. за проeкти в сферата на образованието, културата и околната среда

Стартира най-голямата социално отговорна инициатива в историята на ФАНТАСТИКО ГРУП – „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. В рамките на програмата ще бъде създаден фонд, чрез който компанията ще финансира проекти в 6 ключови области – образование и култура; здравеопазване; подкрепа на уязвими групи; социално предприемачество; спорт; околна среда.

 

В рамките на първата година на инициативата фондът по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ще финансира проекти на стойност 200 000 лв. в две от шестте ключови области – образование и култура, и околна среда. Максималният размер на подкрепата за всеки одобрен проект ще бъде 10 000 лв. Документи за кандидатстване се приемат до края на май 2023 г. Пълните условия за кандидатстване ще откриете тук.

 

Проектите, кандидатствали по програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“, ще бъдат оценявани от жури, в което ще влязат водещи специалисти в областите на финансиране в първото издание.

 

Освен финансиране, програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ ще оказва още материална подкрепа – хранителни продукти и други стоки, както и нематериална подкрепа – с доброволен труд, достъп до услуги, комуникационни канали и други.

 

Чрез своята мащабна социално отговорна инициатива ФАНТАСТИКО ГРУП си поставя две ключови цели: развитието на средата и местните общности в населените места, в които осъществява своята дейност, както и въвличането на партньори, служители и клиенти в подкрепа на важните за обществото ни каузи. Според ръководството на ФАНТАСТИКО ГРУП инициативата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“ е естествено продължение на дългогодишните усилия на компанията да гради отговорен бизнес с ангажимент за принос към обществото.

 

Социалните инвестиции на ФАНТАСТИКО ГРУП през последните 5 години възлизат на 2 143 915 лв. Компанията е подкрепила 50 различни организации. Тази подкрепа е достигнала до повече от 21 000 души. А като добавим и приноса на клиентите на ФАНТАСТИКО към различни дарителски кампании, общият принос на компанията и клиентите й през последните 5 години, е 3 747 432 лв.

 

Успехът е там, където сме заедно!