Безплатен онлайн курс за подготовка за НВО по математика в 4. клас

Нов онлайн курс за подготовка за НВО по математика в 4. клас вече е на разположение на учениците напълно безплатно. Образователните ресурси са създадени от сдружение „Образование без раници“, чийто проект „По-успешни по математика с Кан Академия в 4. клас“ спечели финансиране от програмата „Фантастико до теб“ през 2023 г.

„Голяма част от децата не разбират напълно математическите концепции още от начален етап на образованието. Това неразбиране се задълбочава в прогимназиалните и гимназиални класове. За това говорят резултатите от PISA и националното външно оценяване в 7. клас. С новия напълно безплатен курс по математика в Кан Академия, създаден от „Образование без раници“ с подкрепата на ФАНТАСТИКО ГРУП, учениците – без значение от населено място и социално-икономически статус – ще изградят устойчиви знания и разбиране на математическите концепции, изучавани в начален етап. Това на свой ред ще доведе и до по-добро представяне на националното външно оценяване“, споделя Розалина Лъскова, изпълнителен директор на „Образование без раници“.

Онлайн курсът за самоподготовка е напълно съобразен с модела на НВО за 4. клас и съдържа 112 обучителни видеа, 105 упражнения и 13 статии, разпределени в 7 раздела. Съдържанието е подходящо както за напреднали, така и за ученици със затруднения по математика. Децата, които имат пропуски, могат да ги наваксат, а напредналите имат възможност да проверят знанията си с по-предизвикателни задачи. Платформата проследява и насърчава индивидуалния напредък на всеки ученик, показвайки неговия личен напредък. При затруднения учениците могат да ползват разяснителни видеа и подсказки.

Онлайн ресурсите по математика са създаден от учители по математика и образователни експерти на „Образование без раници“. Те бяха публикувани в средата на ноември, като само за първия месец и половина ученици са учили с платформата близо 270 астрономически часа. Освен това са повишили редица умения по математика чрез решаване на многобройните практически задачи в Кан Академия. Такива умения са например броене през 100, събиране и изваждане със и без преминаване, сравняване на многоцифрени числа и много други. В НВО курса за 4. клас в Кан Академия са залегнали общо 100 умения. Платформата използва т. нар. „система за учене до Майсторство“, при която всяко дете учи със собствено темпо, напредва умение след умение и преминава в следващ етап тогава, когато са покрити нужните предходни знания.

Сдружение „Образование без раници“ е една от 19-те организации, получили подкрепа в пилотното издание на конкурсната процедура на програмата „Фантастико до теб“ миналата година. Тази година конкурсът ще стартира на 15 март, като програмата ще финансира проекти за 500 000 лв. В рамките на един месец ще се приемат кандидатури в три от ключовите области, които програмата подкрепя: „Образование и култура“, „Здравеопазване“ и „Социално предприемачество“. Проектите ще бъдат оценявани от жури, в което ще участват, както представители на ФАНТАСТИКО ГРУП, така и експерти в сферата на образованието, културата, здравеопазването, развитието на граждански инициативи и неправителствени организации. Общите правила за дейността на програмата не включват финансиране на лечение на физически лица. Условията за новата конкурсна процедура ще бъдат публикувани в началото на март на сайта: https://doteb.fantastico.bg/.