Социално отговорен бизнес: ФАНТАСТИКО и нейните клиенти дариха над 3 700 000 лв. за последните 5 години

2 143 915 лв. – толкова са социалните инвестиции на ФАНТАСТИКО ГРУП от 2018 до 2022 г. В този период компанията е подкрепила 50 различни организации, достигайки до 21 159 души. А като добавим и приноса на клиентите на ФАНТАСТИКО към различни дарителски кампании, общият принос на компанията и клиентите й през последните 5 години, е 3 747 432 лв.

Данните са от доклад, който разглежда инициативите за корпоративна социална отговорност на ФАНТАСТИКО ГРУП, както и тяхното въздействие върху обществото в България. Той очертава главните направления в социалните инвестиции на компанията, насочени към развитие на българската култура, подкрепа за образованието и здравеопазването, подпомагане на уязвими групи, както и на хора в нужда по време на криза. Докладът е изготвен със съдействието на „PwC България“* и оценява въздействието на ФАНТАСТИКО ГРУП посредством рамката „Business for Societal Impact“ (B4SI). Методологията на B4SI е призната на световно равнище, дефинирана е от Глобалния договор на ООН като доказателствено средство за корпоративното социално въздействие на една компания върху трети заинтересовани страни. Рамката B4SI отговаря на част от данните, които се изискват от международната стандартизационна система на „Global Reporting Initiative“ (GRI).

Според данните в доклада приносът на ФАНТАСТИКО ГРУП към културата и образованието на България за последните 5 години е повече от 660 000 лв. Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, както и студенти от университета, Народният театър „Иван Вазов“, Националното музикално училище „Любомир Пипков“, Съюзът на артистите в България са само част от партньорите, които са получили подкрепа от ФАНТАСТИКО ГРУП през последните години.

В сферата на здравеопазването и превенцията подкрепата на компанията е достигнала до близо 9000 души, а финансовото измерение на тази подкрепа е 417 404 лв. Една от организациите, получили подкрепа, е Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“. „ФАНТАСТИКО ГРУП изпълни една моя съкровена мечта, а именно посланието и мисията на „Една от 8“ да достигнат до широката общественост. Благодарение на ФАНТАСТИКО ГРУП философията на „Една от 8“ влезе в домовете на стотици хиляди, а защо не и милиони хора“, казва основателят на фондацията Нана Гладуиш.

Подкрепата на ФАНТАСТИКО ГРУП за уязвимите групи през последните 5 години е на стойност 650 303 лв. Тези средства са достигнали до 12 организации. „С помощта на дарената сума фондация „Майко мила“ получи незаменима финансова стабилност и възможност да разшири екипа си, като така пък осигури повече възможности на повече майки на деца с увреждания от цялата страна да се издържат и да бъдат финансово независими, докато вършат основната си работа – грижата за своите деца“, разказва Красимира Хаджииванова от Фондация „Майко мила“, една от организациите, получили подкрепата на ФАНТАСТИКО.

Екипът на ФАНТАСТИКО ГРУП поставя солидарността на централно място в действията си по време на кризисни ситуации, мобилизирайки ресурси там, където има спешна нужда. Компанията демонстрира бърза реакция по време на пандемията от COVID-19, солидарност към бягащите от войната в Украйна и подкрепа след тежките наводнения в района на Карлово през миналата година.

Не на последно място, дарителските кампании са един от начините, чрез които ФАНТАСТИКО предоставя възможност на клиентите на веригата да подкрепят различни каузи в помощ на деца и жени в България. Сред бенефициентите на дарителските инициативи, провеждани в супермаркетите на ФАНТАСТИКО, са SOS Детски селища България, фондация „Майко Мила“, УНИЦЕФ България и др. Приносът на ФАНТАСТИКО за тези кампании през последните 5 години е 758 327 лв., а даренията от клиенти възлизат на 1 603 517 лв.

Успехът е там, където сме заедно!

Вижте пълния доклад тук