Владимир Николов: Убеден съм, че заедно можем да постигнем позитивни промени

Уважаеми партньори, колеги, приятели,

Тази година поставяме началото на инициатива, за която мечтаем отдавна и която е естествено продължение на дългогодишните ни усилия да градим отговорен бизнес с ангажимент за принос по ключови за обществото теми. Основни ценности в нашето семейство винаги са били образованието и трудът. Възпитаван съм с убеждението, че успехът не е даденост, а резултат от много усилия и труд. Всички в семейството сме работили в първите магазини ФАНТАСТИКО, още от времето, когато те бяха далеч от представата за модерен супермаркет, а днес вече три поколения от фамилията сме ангажирани с оперативната дейност и развитието на ФАНТАСТИКО ГРУП.

В цялата 31-годишна история на ФАНТАСТИКО, успоредно с търговската дейност, сме се опитвали да подкрепяме различни каузи и да помагаме за развитието на общностите и населените места, в които присъстваме. Благодарен съм, че изградихме екип от съмишленици и във всяка благотворителна инициатива основна роля винаги са имали колегите от различни звена.

През 2023 г. си поставяме нова цел и тя е да разширим обхвата на подкрепа чрез създаването на нашата най-голяма социално отговорна инициатива – програмата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ“. В рамките на тази инициатива ще бъде създаден фонд, чрез който компанията ще финансира проекти в 6 тематични области – образование и култура; здравеопазване; подкрепа на уязвими групи; социално предприемачество; спорт; околна среда.

Вярвам, че ни предстоят стойностни партньорства и съм убеден, че заедно можем да допринесем за осъществяването на позитивни промени за България.